Inspirational Quotes

tagalog inspirational quotes

Tagalog inspirational quotes

Hindi mo na kailangan ng ibang tao para magkusa ka, kung gusto mo talagang magtagumpay, sapat na yung ikaw mismo ang magkusa para sa ikabubuti mo. Hindi ka mapapatumba ng kabiguan kung sapat ang lakas ng determinasyon mong magtagumpay. Huwag kang manghinayang kung ngayon ay nabigo ka. Tandaan mo, mas magandang...

Read more...
successful person

Inspirational quotes

Whenever you see a successful person, you only see the public glories, never the private sacrifices to reach them. Vaibhav Shah The only way to do great work is to love what you do. Steve Jobs Timing, perseverance, and 10 years of trying will eventually make you look like an overnight success. Biz Stone The...

Read more...